CENNIK

   

Nazwa Usługi

Ceny indywidualne już od

Księgi Handlowe

Od 500 PLN

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (do 30 wpisów )

240 PLN

Prowadzenie ewidencji podatku zryczałtowanego ( do 30 wpisów)

200 PLN

Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu dla celów podatku VAT

50 PLN

Deklaracje rozliczeniowe ZUS - właściciela

25 PLN

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

40 PLN

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu

25 PLN

Deklaracje VAT

25 PLN