CONTORLLING

 • sporządzanie rocznych planów finansowych
 • sporządzanie miesięcznych i kwartalnych informacji na temat wykonania i realizacji planów,
 • sporządzanie planów naprawczych ,
 • sporządzanie planów restrukturyzacyjnych
 • prowadzenie rachunku kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym dla jednostek ochrony zdrowia,
 • kalkulacja i wycena procedur medycznych dla jednostek ochrony zdrowia
 • sporządzanie miesięcznej informacji na temat kosztów i przychodów komórek organizacyjnych jednostki .
 • sporządzanie analizy kosztów wg struktury i rodzaju kosztów
 • sporządzanie analizy zatrudnienia i kosztów wynagrodzeń,
 • sporządzanie analizy wskaźnikowej
 • sporządzanie analizy SWOT