KSIEGOWANIE

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych w pełnym zakresie,
  • prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji na potrzeby ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej,
  • prowadzenie rejestrów VAT dla celów podatku VAT,/ sprzedaży i zakupów,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów z programem SKP